Որոնում/search

3.3.16

«ՄԻՋԻՆՔ» Michink Middag / Jarfalla Sverige

Սթոքհոլմի Հայ Օգնութեան Միութիունը
Կը Կազմակեդմէ
«ՄԻՋԻՆՔ»
Michink Middag
որ տեղի կունենայ
Հայ Տունին մէջ
(Frihetsvagen 8; Jarfalla)
Կիրագի 6 Մարտ 2016
Ժամը 14:00 - 18:00

No comments:

Post a Comment