Որոնում/search

24.2.15

Den Armensk- Apostolske Kirke i Danmark

Դանիա` Հայկական տարբեր համայքներում անդամագրության թղթեր են շրջանառվում, ստորև կգրեմ են ինչ չի երևում նկարների մեջ 
Սա էլ լոգոն ;)
Den Armensk- Apostolske Kirke i Danmark
Armenian Apostolic Church in Denmark
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցիոյ Դանիոյ Հայոց Հոգեիոր Հովուութիին

ՀԱՅՑԱԴԻՄՈՒՄ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻՈՅ ԴԱՆԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ՀՈԳԵԻՈՐ ՀՈՎՈՒՈՒԹԷԱՆՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑԵԼՈՒ

Ես`  ___ տիար     ___տիկին
Անաուն __________________
Ազգանուն____________________
Ծննդեան ամսաթիվ ____________
Ծննդավայր/Երկիր _____________
Բնակութեան հասցէն____________
Հեռախոս__________
Էլ. Փոստ ______________
Մասնագիտութիւնը _____________
Ընտանեկան կարգավիճակը
ամուրի ____ ամուսնացած_____ այրիացած_____

Համաձայն Դանիոյ Հայոց Հոգեւոր Հովուութեան կանոնադրութեան §6-ի` դիմում են կանոնաւոր անդամի կարգավիճակով անդամակցելու Դանիայի Հայ Առաքելական Եկեղեցու համայնքին եւ հաստատում եմ սոյնով, որ մկրտուել եւ դրոշմուել եմ Հայ Առաքելական Հաւաստիացնում եմ, որ հաւատարիմ կը մնամ Դանիոյ Հայոց Հոգեւոր Հովուութեան կանոնադրութեան դրոյթներին: Վստահեցնում եմ նաեւ, որ չեմ անդամակցում հովուութեան այլ համայնքներից որեւէ մեկին:
Ես կը վճարեմ ամսեկան 25 դանեական կրոն անձը կամ թերեւս 12,5 դանեական կրոն անձը (անգորձ կամ ուսանող) նվազագոյն անդամավճարի չափով կամ ավելի մեծ գումար

Խնդրում եմ Ձեզ ընթացք տալ դիմումիս ու ինձ ընդունել անդամութեան _______թ.-ից:
Ավելի ուշ կը ներկայացնեմ նաեւ այլ փաստաթղթեր (գործազրկութիւնը հաստատող փաստաթուղթ կամ ուսանողական տոմս): Հակառակ դետքում համաձայն եմ, որ ինձանից գանձուի աշխատողների համար նախատեսված կանոնաւոր անդամավճարի դրոյքաչափով գումար:

Ազգանուն Անուն ________________
Վայր, ամսաթիւ _________________
Ստորագրութիւն ________________
Դանիոյ Հայոց Հոգեւոր Հովուութեան բանկային հաշվուէհամարը 
Reg. nr. 5073, konto nr. 0001725219

No comments:

Post a Comment